Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

ü з летальними наслідками;

ü групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

ü випадки смерті працівників на підприємстві;

ü випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків;

ü нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держнагляду охорони праці).

Про груповий нещасний випадок мають бути повідомлені:

Ø територіальний орган державного нагляду за охороною праці;

Ø прокуратура;

Ø робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;

Ø орган, до сфери управління якого належить підприємство;

Ø профспілкова організація, членом якої є потерпілий;

Ø вищий профспілковий орган;

Ø місцевий Спеціальне розслідування нещасних випадків відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та ін. (за необхідності).

Розслідування цього випадку проводиться протягом не більше 10 ро­бочих днів комісією, яка призначається наказом керівника тери­торіального органу державного нагляду за охороною праці. За необхідності строк спеціального розслідування може бути продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку (далі – спеціальна комісія), що призначається наказом керівника територіального органу Держгірпромнагляду охорони праці за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за погодженням з органами, представники яких Спеціальне розслідування нещасних випадків входять до її складу.

До складу спеціальної комісії входять:

Ø представник територіального органу державного нагляду за охороною праці − голова комісії;

Ø представник відповідного органу виконавчої дирекції Фонду;

Ø роботодавець;

Ø представник органу, до сфери управління якого належить підприємство;

Ø представник профспілкової організації;

Ø представник вищого профспілкового органу.

За необхідності до участі в розслідуванні залучають представників інших зацікавлених організацій (санепідемслужба, прокуратура тощо).

За результатами спеціального розслідування складаються: акт форми Н-5, акт форми Н-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випадок з яким визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, або форми НТ в іншому випадку, карта форми П-5 стосовно кожного потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов Спеціальне розслідування нещасних випадків’язаного з виробництвом, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування. Кількість примірників акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НТ), карта форми П-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи надсилаються.

У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин та причин нещасного випадку керівник Держнагляду охорони праці або його територіального органу з метою забезпечення об’єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування такого випадку спеціальною комісією в іншому складі і за результатами її роботи скасувати висновки попередньої спеціальної комісії, вжити заходів до активізації роботи щодо запобігання Спеціальне розслідування нещасних випадків виникненню подібних випадків, притягнення до відповідальності посадових осіб підприємства та органів Держгірпромнагляду охорони праці, які порушили вимоги законодавства про охорону праці.У разі незгоди роботодавця, потерпілого або члена його сім’ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом затвердженого акта форми Н-5, форми Н-1 (або форми НТ) рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.


documentbecmopd.html
documentbecmvzl.html
documentbecndjt.html
documentbecnkub.html
documentbecnsej.html
Документ Спеціальне розслідування нещасних випадків